Selecteer een pagina

 Algemene afspraken spelers

GEDRAG- EN LEEFREGELS voor de spelers van FC SCHEPDAAL

 

1. Alle hieronder beschreven gedrag- en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de trainer of afgevaardigde. De trainers of afgevaardigden kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen per ploeg, waarvan zij de spelers op de hoogte brengen.

2. Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld.

3. Elke speler is minimaal een kwartier vóór het begin van de training aanwezig op de club.

4. Elke speler groet zijn trainer, afgevaardigde bij aankomst en vertrek in de club.

5. Elke kwetsuur wordt vóór de training gemeld aan de trainer.

6. Bij aankomst begeeft de speler zich onmiddellijk naar zijn kleedkamer en wacht op zijn trainer.
Hij loopt niet vrij rond op de velden waar getraind wordt. Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is

7. De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op de terreinen, in de bergruimtes of in een andere ruimte dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.

8. Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, sieraden, …) of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.

9. De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat geen afval achter, elders dan in de vuilnisbak. Zowel voor als na de training bevindt men zich niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk is.

10. Als de trainer, afgevaardigde of iemand van de jeugdcoördinatie het woord neemt, zwijgen alle spelers.

11. Spelers gaan vóór de training naar het toilet indien nodig.

12. De spelers worden verondersteld steeds beenbeschermers te dragen tijdens trainingen, tenzij het uitdrukkelijk toegestaan wordt door de trainer om zonder te trainen.

13. Het trainingsmateriaal wordt eventueel door de spelers naar het trainingsveld gedragen, indien de trainer dit vraagt.

14. Spelers die op gelijk welke manier de training blijven storen worden gesanctioneerd. Het gebruik van obscene, beledigende taal is ten strengste verboden. Racistische of onverdraagzame uitlatingen worden op en naast het terrein nooit getolereerd en zullen steeds bestraft worden.

15. Ook fysiek geweld en pesterijen zijn uiteraard uit den boze.

16. Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer worden buiten de schoenen en eventueel de ballen schoongemaakt.

17. Hou de kleedkamers proper! Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal ernstig
gesanctioneerd worden.

18. Elke speler neemt na de training of wedstrijd verplicht een douche (de allerkleinsten worden hier aangepast begeleid).

19. Tijdens het douchen, draagt elke speler bij voorkeur badslippers.

20. Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je bankzitter wordt tijdens de wedstrijd of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt. Of je al dan niet op het wedstrijdblad verschijnt, hangt af van de keuze van de trainer. Bij het te laat komen, wordt er in ieder geval verwacht dat er contact wordt opgenomen met de trainer of de afgevaardigde, zodat zij kunnen schatten wanneer de speler zal aankomen. Vooral bij wedstrijden op verplaatsing is dit belangrijk om eventueel te beslissen om de heenreis iets te verlaten. De trainer heeft desondanks de keuze om het vertrek op tijd in te zetten en niet te wachten op de speler. Veelvuldig te laat komen kan leiden tot een sanctie.

21. Vóór en na de wedstrijden mag enkel de voorziene kleding (training van FC Schepdaal) gedragen worden. Onze sponsors verdienen ook de nodige aandacht!

22. De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens wedstrijden, opwarming en wedstrijdbesprekingen.

23. De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club.
Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag, kan de jeugdwerking op advies van de trainer, een sanctie uitspreken.

24. Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de trainer of afgevaardigde, gedoucht op een ordelijke manier. De spelers houden zich aan de organisatie die de technische staf hier oplegt. 15’ douchen moet volstaan om klaar te zijn na een wedstrijd

Wil je lid worden van de club?

Als club in volle expansie zijn wij steeds op zoek naar spelers, trainers, délégués, vrijwilligers,.... Heb je ook zin om tegen een balletjes te trappen, spelers de technieken van het spelletje bij te brengen of gewoon  de handen uit de mouwen te steken en onze club naar een hoger niveau te tillen, laat dan zeker iets van je horen! Dit kan bij iemand van het bestuur, of via mail,... Wij horen je graag!

Designed by Kerre. All rights reserved

Print Friendly, PDF & Email