Beste speler, Beste ouders, net zoals jullie kijken het bestuur en de trainers van FC Schepdaal uit naar de start van het nieuwe voetbalseizoen. De huidige opflakkering van het coronavirus dwingt ons echter enkele maatregelen te nemen zodanig dat we alles zo veilig...

Lees meer