Selecteer een pagina

-Missie & Visie

 

FC Schepdaal beschikt momenteel over een jeugdafdeling en onze betrachting is om op lange termijn al onze jeugdspelers een goede verzorgde voetbalopleiding aan te bieden in een Vlaamse omgeving met Nederlands als voertaal.

FC Schepdaal wil een aantrekkelijke vereniging zijn met zoveel mogelijk spelers van eigen bodem in onze A-kern en dit via een kwaliteitsvol jeugdbeleid.

We wensen dit te realiseren aan de hand van onder meer een enthousiaste jeugdwerking, gemotiveerde jeugdopleiders en coördinators.

 

Beleid & strategie: Sport voor allen

Missie club:

FC Schepdaal wil in Dilbeek op een budgettair aanvaardbare wijze attractief voetbal aanbieden aan de lokale bevolking. Hierbij willen wij bij voorkeur spelers opstellen van jong talent die hun opleiding genoten in eigen rangen. Daarnaast wil FC Schepdaal ook een sportclub zijn die met zijn voetbal en nevenactiviteiten een grote bijdrage levert aan het sociale leven van de gemeente Dilbeek. Naast het bieden van een kwaliteitsvolle jeugdopleiding willen we onze spelers ook op sociaal vlak laten ontplooien in onze club.

Missie jeugdopleiding:

De missie van de jeugdopleiding bestaat erin om iedere jongere op zijn/haar niveau zo optimaal te kunnen laten sporten. De primaire doelstelling is hierbij om zoveel mogelijk eigen jeugdspelers te laten doorstromen naar het eerste elftal. Onze jeugdopleiding wil erkend worden als een kwalitatieve jeugdopleiding waarin de speler centraal staat.

Visie jeugdopleiding:

De jeugdopleiding streeft ernaar om elke speler zowel op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak een goede opleiding aan te bieden, ongeacht geslacht, huidskleur, religie, geaardheid of kwaliteit, steeds in de best mogelijke omstandigheden en onder een zo goed mogelijke begeleiding.

Sport gebaseerd op gezonde pijlers

Sportief gezond beleid

*Een voetbalopleiding met als doel dat elke speler zich ontwikkelt op eigen niveau.
*Het resultaat van het team is ondergeschikt aan de persoonlijke evolutie van de speler, gecombineerd met sociale en educatieve waarden en normen.
*Hierbij zoveel mogelijk jeugd te laten doorstromen naar het eerste elftal
*Een langetermijn-relatie met de spelers opbouwen op alle niveaus
*Een gestructureerde opleiding bieden
*Een opleiding waarbij de speelgelegenheid gelijk is voor iedere regelmatige speler op zijn/haar niveau.
*Uniformiteit op en langs het terrein
*Eenzelfde spelsysteem 1-4-3-3 vanaf U15 met nummering en taken per positie op basis van een opleidingsplan.
*Voorbereidend in een ruit bij de U8/U9 (5-5) en een dubbele ruit (8-8) bij de U10/U11/U12/U13 met stimuleren van creativiteit d.m.v. individuele acties.

Financieel gezond beleid

*In samenspraak met het hoofdbestuur en jeugdcoördinatie moeten de juiste prioriteiten gesteld worden voor een degelijke jeugdwerking

Sociaal gezond beleid

*Het resultaat van het team is ondergeschikt aan de persoonlijke evolutie van de speler, gecombineerd met sociale en educatieve waarden en normen.
*Een club zonder racisme
*Een club waar ook ouders en supporters de missie van de jeugdwerking uitdragen.

Educatief gezond beleid

*Stiptheid
*Respect voor infrastructuur / Kledij en materiaal
*Hygiëne, verzorging en voeding

Communicatief gezond beleid

*Administratie
*Informatie naar leden en medewerkers
*Uniformiteit en uitstraling

Wil je lid worden van de club?

Als club in volle expansie zijn wij steeds op zoek naar spelers, trainers, délégués, vrijwilligers,.... Heb je ook zin om tegen een balletjes te trappen, spelers de technieken van het spelletje bij te brengen of gewoon  de handen uit de mouwen te steken en onze club naar een hoger niveau te tillen, laat dan zeker iets van je horen! Dit kan bij iemand van het bestuur, of via mail,... Wij horen je graag!

Designed by Kerre. All rights reserved

Print Friendly, PDF & Email