FC Schepdaal wenst iedereen te bedanken die, in welke mate ook, zijn “spekje” heeft bijgedragen om van...