Selecteer een pagina

COVID-19

Registratie van aanwezigheid
op de site van FC Schepdaal

 

Belangrijk: iedere aanwezige op de site van FC Schepdaal dient dit in te vullen

 

Algemene gegevens:

Met het invullen van dit formulier ga ik akkoord met de gegevensverwerking onder artikel 6 GDPR, c) en het relevante Ministerieel Besluit.

Het is belangrijk dat je dit formulier correct invult, je helpt immers mee aan een Coronavrije samenleving.

Wat gaat er gebeuren met je gegevens?

We begrijpen dat je bezorgd bent om de verwerking van je persoonsgegevens. We verwerken de gegevens in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. We houden je gegevens bij in een gesloten mailbox voor een duurtijd van 14 dagen, waarna deze onherroepelijk worden verwijderd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval gebruiken we je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19 pandemie.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heb je vragen hierover, mail dan gerust naar  info@fcschepdaal.be  of spreek iemand aan van het bestuur of jeugdbestuur.

 

Even juridisch: op welke basis verwerken we je gegevens?

Je hebt vast al gehoord over de ‘GDPR’: de ‘General Data Protection Regulation’. Dat is een strenge Europese regelgeving die ervoor zorgt dat je privacy beter is beschermd. We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6,c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, dan kan je dit via covid@fcschepdaal.be.

 

 

Print Friendly, PDF & Email